Кресто-Воздвиженский храм г. Винницы | Школа – сад Св. Николая

Пасха Христова

Свет­лая сед­ми­ца. Пас­халь­ные об­ря­ды и обы­чаи

Свет­лая сед­ми­ца

Свет­лая сед­ми­ца

Чтобы как мож­но на­гляд­ней вы­ра­зить смысл ве­ли­ко­го пас­халь­но­го тор­же­ства, Пра­во­слав­ная Цер­ковь на про­тя­же­нии сто­ле­тий сфор­ми­ро­ва­ла и вве­ла в бо­го­слу­жеб­ный и до­маш­ний оби­ход неко­то­рые древ­ние обы­чаи и об­ря­ды, ко­то­ры­ми мы зри­мо «об­ря­жа­ем» и де­ла­ем до­ступ­ны­ми для всех на­ши мыс­ли и пе­ре­жи­ва­ния.

Вся пас­халь­ная Свет­лая неде­ля (по-цер­ков­но­му седмица) пред­став­ля­ет со­бой слов­но бы за­тя­нув­ше­е­ся празд­но­ва­ние пер­во­го дня Пас­хи. Каж­дый день со­вер­ша­ют­ся те же пас­халь­ные бо­го­слу­же­ния, толь­ко тор­же­ствен­ный крест­ный ход пе­ре­но­сит­ся на ко­нец Ли­тур­гии. Цар­ские и бо­ко­вые вра­та в ал­та­ре не за­кры­ва­ют­ся круг­лые сут­ки, и толь­ко в этот, ни с чем не срав­ни­мый, от­ре­зок вре­ме­ни, ве­ру­ю­щие мо­гут со­зер­цать всё про­ис­хо­дя­щее там во вре­мя служ­бы. Столь кра­си­вым сим­во­ли­че­ским же­стом Цер­ковь зри­мо на­по­ми­на­ет хри­сти­а­нам о Цар­ствии Небес­ном, да­ро­ван­ном всем нам Вос­крес­шим Хри­стом.

Кро­ме то­го, во всю Свет­лую неде­лю ко­ло­ко­ла мо­гут освя­щать воз­дух сво­им ра­дост­ным зво­ном день и ночь (это за­ви­сит от усер­дия и здра­во­го смыс­ла зво­ня­щих). Толь­ко в это вре­мя доз­во­ля­ет­ся зво­нить всем же­ла­ю­щим (ра­зу­ме­ет­ся, не во вре­мя бо­го­слу­же­ния), а не толь­ко про­шед­шим вы­уч­ку зво­на­рям. Этот неудер­жи­мый пас­халь­ный благо­вест, или бла­гая (ра­дост­ная) весть, раз­но­ся­ща­я­ся над зем­лёй и устрем­ля­ю­ща­я­ся к небе­сам, – знак Бо­же­ствен­ной по­бе­ды над древни­ми вра­га­ми че­ло­ве­че­ства – диа­во­лом и да­же самой смер­тью.

Читать далее

Вінничани і жителі області побачили на своїх телеекранах, як святкують Пасху Христову у Вінниці

1 травня, у вечірньому ефірі вінницької телестудії ВІТА було показане нічне Пасхальне богослужіння, яке у Спасо-Преображенському кафедральному соборі обласного центру звершував митрополит Вінницький і Барський Симеон. Трохи раніше у ефірі цього ж каналу вийшло святкове телевізійне інтерв’ю з митрополитом Симеоном, у якому владика розповів про свято Пасхи Христової та традиції його святкування. Митрополит Симеон також взяв участь у телепрограмі, присвяченій святу Пасхи, яка була показана на Вінницькому обласному телебаченні. Пряме включення з хресної ходи, яка проходила у день Пасхи Христової у м. Вінниці, відбулося на телеканалі NewsOne, завдяки чому багато мешканців інших регіонів змогли побачити, як яскраво відзначили у Вінниці свято Пасхи духовенство і миряни Вінницької єпархії на чолі з митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном.
Прес-служба Вінницької єпархії.

Фотографії та відео

Про богослужіння та заходи Вінницької єпархії на період Пасхальних свят журналістам розповів секретар єпархіального управління

Vin-eparh-Plan-na-Pashy-20153 квітня у прес-центрі Вінницької облдержадміністрації відбулася традиційна передсвяткова прес-конференція, присвячена підготовці святкування на Вінниччині Пасхи Христової. Представники християнських конфесій ознайомили журналістів з планами своїх релігійних громад та організацій щодо проведення богослужінь і святкових заходів.
Секретар Вінницької єпархії УПЦ протодиякон Владислав Демченко зокрема повідомив, що з благословення митрополита Вінницького і Барського Симеона, у м. Вінниці, 12 квітня, в день Пасхи Христової, відбудеться загальноміський хресний хід, у яком візьмуть участь духовенство і парафіяни з понад тридцяти міських храмів. Вийшовши зі своєї церкви, вони будуть поступово об’єднуватися зі священиками і мирянами інших храмів і разом, рухаючись з п’яти направлінь, дійдуть до храму Воскресіння Христового, що по вулиці Хмельницьке шосе 5а, де відбудеться урочисте святкове богослужіння. Початок хресного ходу від кожного храму о 13.00, від кафедрального собору – о 14.00. Початок богослужіння біля Воскресенського храму – о 15.00.

Детальніше