Кресто-Воздвиженский храм г. Винницы | Школа – сад Св. Николая

Нормативно-правовая база

Участь у засіданні Всеукраїнського клубу «Директор школи»

Участь у засіданні Всеукраїнського клубу «Директор школи»

Участь у засіданні Всеукраїнського клубу «Директор школи»

22 квітня на базі  Інституту педагогіки НАПН України відбулося засідання  Всеукраїнського клубу «Директор школи»,  в  якому взяв участь   Панчук А. М.  По приїзді  з Києва Анатолій Митрофанович поділився своїми враженнями від заходу, зокрема він відзначив, що важко переоцінити важливість теми засідання «Науково-методичні засади управління громадсько-активними школами»,   а також тих проблем, які  були винесені на обговорення Міністерством  освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук, Асоціацією керівників шкіл України, інститутом педагогіки НАПН України.  Вітали учасників  поважного зібрання Кремень В.Г., Президент  Національної академії педагогічних наук України, академік, доктор педагогічних наук, професор, Топузов О.М., директор Інституту педагогіки  НАПН  України, доктор педагогічних наук, професор, Онаць О.М., кандидат педагогічних наук, президент АКШУ.  Надзвичайно цікавими і корисними були  повідомлення  і науковців, і  педагогів – практиків з різних регіонів України.  Усе це вселяє надію на негайні і позитивні зміни  в освітянській галузі.

Перший етап дослідно-експериментальної роботи в НВК завершено успішно!

Панчук Анатолий Митрофанович

Панчук Анатолий Митрофанович

20 квітня  цього року виповниться рік з часу опублікування наказу Міністерства освіти і науки України  №445 про надання  нашому закладу статусу  дослідно-експериментального. Тему дослідження  обрав  сам колектив  НВК: «Формування духовно-морального середовища розвитку особистості». А вже 12 квітня цього року  А. М. Панчук звітував  про проведену роботу на І етапі (підготовчому) перед Комісією з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку  дітей ,  учнівської молоді  Міністерства освіти і науки України.  Звіт отримав схвалення та найвищу оцінку науковців. А тепер старт новому ІІ етапу (концептуально-діагностичному), на якому буде розроблено  наукове обґрунтування та  модель  середовища  для успішного  розвитку особистості,  також  буде  створюватися  система  методичної роботи у напрямі модернізації змісту, форм  роботи,  розроблення діагностичного інструментарію  реалізації проекту.

Завантажити файл: Звіт про ЕКСПЕРИМЕНТ 2016 р

 

Спільна діяльність і узгодженість дій учителя, учня та батьків – запорука успіху

Панчук Анатолий Митрофанович

Панчук Анатолий Митрофанович

Мій педагогічний стаж становить  понад 45 років.  Увесь час праці на посаді вчителя, керівника навчально-виховного закладу – це час постійного пошуку методів і прийомів, форм і засобів передачі інформації, вироблення навиків уваги, зосередженості, терпіння, сміливості й  інтелектуальної  чесності, вміння переборювати труднощі, а не уникати їх. Постійно намагання зберігати баланс в пошуку ефективної передачі знань, культури і мудрості, у скеруванні учнів у чарівний світ знань, у який самостійно (навіть при найактивнішому старанні сім’ї!) важко увійти, а ще важче в ньому адаптуватися, відшукати своє особисте місце.   Маю повне усвідомлення того, що вчитель для учнів є зразком.  Його дії, вчинки, спосіб життя знаходять  відображення в його вихованцях.

Уважаю, що сьогодні кожен учитель має володіти рядом характеристик:

 • постійно формувати і вдосконалювати свої моральні  якості на засадах тисячолітньої духовної і культурної традицій свого народу;
 • мати хорошу фахову та методичну підготовку;
 • добре серце і світлий розум;
 • представляти  учням класику свого предмета як останній   найважливіший внесок до нього;
 • знаходити сильні сторони кожного учня і допомагати їм їх реалізовувати;
 • щиро піклуватися за своїх вихованців;
 • дбати про свій авторитет серед учнів, батьків, громадськості, колег;
 • ефективно використовувати похвалу та конструктивну критику;
 • чітко визначати свої очікування;
 • бути толерантним і разом з тим вимогливим;
 • розуміти і рахуватися з потребами та побажаннями своїх вихованців, колег;
 • пам’ятати, що кожний день – це світ, який чекає свого народження.

Детальніше

Кодекс честі та служіння вчителя

Заклад «Вінницький приватний православний НВК

святого Миколая»

Кодекс честі та служіння вчителя

(створений на основі  «Маніфесту  гуманної педагогіки»)

sv-NikolaiУчитель в еволюційному  русі людства несе, береже та розвиває завоювання духу та розуму: бачить у собі та дітях нові незвичайні можливості та здібності, розкриває в них і в собі образ Творця, тим  самим змінюючи простір   та світ.

Кодекс покликаний надихати та спрямовувати вчителя на творчі звершення, а не нормувати  та обмежувати  його працю. Вчитель  чесно й мужньо  відповідає на виклики часу, головним з яких  є необхідність бути духовно-моральною особистістю та виховати духовно-моральні особистості.

Учитель:

1. Він – носій Світла,  Сила, що творить нову свідомість та нове життя суспільства; вважає свою професію служінням  Богу та ідеалам людства; сповнений відповідальності перед Творцем,  перед  сьогоденням та майбутнім, перед  долею кожного свого учня.

2. Наслідує заповіт класика: «Кожна школа,перш за все, повинна показати людині те, що в ній  найдорогоцінніше, змусити її визнати себе часткою безсмертного та живим органом світового духовного розвитку людства» (К.Д.Ушинський).

3. Визнає, що гуманізм, який синтезує у собі  духовне та моральне, є основою оновлення царини освіти, та у відповідності з ним вибудовує своє педагогічне мислення і творчу освітню практику.

4. Вірить у безмежні можливості кожного учня; вірить, що кожна дитина несе в собі свій шлях, власну місію; вірить, що кожна дитина має золоті зерна у своїй душі, які здатні прорости добром і любов’ю. Ця віра є джерелом для його оптимістичної та творчої професійної діяльності.

5. Любить дітей щиро, віддано, без умовностей. Його мудра любов до кожного учня супроводжує всі його педагогічні діяння.

6. Прагне в кожному учневі виховати благородну   людину, героя духу, патріота своєї Батьківщини, громадянина Землі, дитя Боже.

7. Допомагає  учням зрощувати  в собі сенс життя, заглиблюватися  в самопізнання, прагнути до самовдосконалення.

8. Виявляє  особливу турботу про розвиток та збагачення духовно-морального світу своїх учнів, вчить жити, дорослішати та розвиватися у своєму духовному світі, мріяти, створювати красу, здійснювати благо; допомагає утверджувати  уявне в зовнішньому світі.

9. Вибудовує власну діяльність та стосунки з учнями й кожним окремим вихованцем у відповідності з їх природним прагненням до розвитку, допомагає кожному досягти успіху, розкрити  в собі здібності й таланти.

10. Усвідомлює виняткове значення свої суб’єктивної  волі у творені  освітнього процесу, тому постійно зайнятий удосконаленням власного характеру, поглядів, педагогічної майстерності, духовно-морального світу; шукає та творить  у собі педагога Світла для дітей Світла.

11. У своєму пошуку гуманного підходу до учнів керується принципами: виховання в учнів  способу  життя за допомогою самого життя; облагородження середовища навколо учня; пізнання у співпраці та співтворчості; терпіння, яке творить.

12. Старанно слідує закону творення, поглиблення та зміцнення духовної спільності, єднання та взаєморозуміння зі своїми учнями загалом та з кожним  з них зокрема.

13. Допомагає учням зрозуміти, що думка є всеначальною енергією; зрощує в них почуття відповідальності за свої думки; створює умови, щоб вони полюбили своє мислення; виховує в них  добромислення та ясномислення, добромовлення та ясномовлення.

14. Веде своїх учнів та кожного з них окремо від успіху до успіху, від труднощів до труднощів; вселяє в них віру  у свої здібності, дає можливість пережити  радість пізнання; робить їх шукачами та відкривачами знань.

15. Домагається успішного засвоєння  учнями державних освітніх стандартів та знаходить можливість розширити їх зміст теоріями, проблемами, гіпотезами, пошуками та відкриттями, що народжуються на небосхилі наук.

16. Залучає батьків до участі в організації шкільного життя їх дітей; робить свій педагогічний процес відкритим для них; спілкується з ними дружелюбно, з розумінням, допомагає їм розібратися у складних питаннях сімейного виховання.

17. Черпає натхнення для творчості та піднесеного професійного життя  у Слові Божому, педагогічних та філософських працях класиків світової педагогіки, в любові до учнів і постійної  турботи про них, у пошуках  розгадки  складних виховних та освітніх завдань.

18. Творить та удосконалює у собі  образ духовно-моральної особистості: є прикладом культури та моральності, ввічливості та співчуття; справедливий; живе по совісті; простий у спілкуванні; спрямований до доброчинності; стверджує торжество культури та вищі духовні цінності в собі та своїх вчинках.

19. Далекий від авторитаризму, від силових підходів до дітей; не дратується, не втрачає самовладання, не підвищує голосу, не скаржиться батькам на провини дитини; не налаштовує їх проти  неї, не принижує учня, не застосовує покарання.

20. Несе учням  уроки, як дари свого духу; завжди готовий допомогти дітям у подоланні труднощів, радіє їхнім успіхам; захищає та оберігає їх від усього злого, відданий їм; вчиться у дітей того, який саме учитель їм потрібний.

 

КОДЕКС ЧЕСТІ учнів і вихованців закладу «Вінницький приватний православний НВК святого Миколая»

КОДЕКС ЧЕСТІ

учнів і вихованців закладу

«Вінницький приватний православний НВК святого Миколая»

Схвалено  конференцією закладу 10.09.2015 року

«Усіх  молю:  майте страх Божий,

 чистоту духовну й тілесну,

любов нелицемірну;

разом з тим  співчуття до знедолених,

смирення з покорою, піст і молитву».

                                                                   Преподобний Сергій Радонезький

                              

Дорогі діти!

 

sv-NikolaiВи є вихованцями й учнями чудового закладу, який носить почесне ім’я святителя Миколая.

А тому: завжди пам’ятайте про те, що:

 • ви – християни і церковні люди, тому є свідками перед Богом і людьми про Церкву і Віру;
 • молитва є диханням душі й царицею усіх людських чеснот;
 • таємниця послуху  відкривається тільки тому, хто йде шляхом послуху.

У нашому закладі  ПРИЙНЯТО:

 1. Благоговійне, бережливе ставлення до Святинь.
 2. Участь у літургійному житті Церкви (сповідь, причастя, молитва, піст), соборне відвідування богослужінь.
 3. Привітне і шанобливе ставлення до ближнього (родина, друзі,однокласники, працівники закладу, служителі храму, усі, хто вас оточує і зустрічається на вашому шляху.
 4. Навчання – основний ваш обов’язок і послух, а саме:
 • старанно навчатися, проявляти наполегливість, працьовитість, творчість;
 • виконувати всі завдання вчасно і якісно;
 • не марнувати даремно часу ані свого, ані чужого.
 1. Бережливо ставитися до майна закладу, майна інших людей і свого особистого.
 2. Постійно ходити у визначеній закладом формі. Спортивну форму одягати виключно на уроки фізкультури, спортивні заходи, походи та прогулянки.
 3. Взуття має бути завжди чистим і зручним.
 4. Зачіски у хлопчиків і дівчаток- охайні і скромні.
 5. Дівчатка на богослужіння приходять з покритою головою, брюки одягають тільки в позашкільний час (виключення становлять спортивні, див. п.6).
 6. Стежити за чистотою і культурою мови. Категорично є неприйнятним сквернослів’я, лихослів’я і марнослів’я.
 7. Щирі, товариські й благородні стосунки між хлопчиками й дівчатками.
 8. Користуватися мобільними телефонами тільки як засобом зв’язку і тільки по закінчені уроків, виховних та розважальних заходів. Виключення становлять екстрені випадки.
 9. Турбота про чистоту приміщень, території закладу – честь і обов’язок кожного!

Важливо: учні та вихованці зобов’язані:

 • не покидати територію закладу без дозволу адміністрації чи письмової згоди батьків;
 • пропускати заняття лише з поважної причини, засвідченої документально;
 • усвідомлювати честь, гідність і відповідальність несення звання учня, вихованця закладу святого Миколая та брати активну участь у православному благодійному братстві, що носить його ім’я.

 

           Нехай допомагає вам Господь!

Наказ МОН № 762 від 14.07.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 762 від 14 липня 2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 липня 2015 р. за № 924/27369

Про затвердження Порядку переведення
учнів (вихованців) загальноосвітнього
навчального закладу до наступного класу

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України “Про загальну середню освіту” та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 319 “Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 383/15074.
Детальніше